تبلیغات
حسابداری - لایحه بودجه در سال 88

حسابداری

ارائه دهنده انواع مقالات علمی حسابداری

حذف هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه 88

مجلس شورای اسلامی به سازمان ثبت اسناد و املاک اجازه داد هنگام تعویض سندهای مالکیت به ازای صدور هر سند مالکیت جدید مبلغ یکصد هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در مصوبه دیگری که بعد از ظهر دوشنبه  به تصویب مجلس رسید، به شهرداریها و مراکز استانها و کلان شهرها اجازه داده شد با موافقت وزارت کشور تا سقف 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر کند.

در مصوبه دیگری نمایندگان مجلس به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه دادند به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای مسکن، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت را که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف شده است ، در قبال دریافت بهای کارشناسی روز به متصرفین واگذار کند.

نمایندگان مجلس همچنین با 147 رای موافق به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت اجازه دادند مازاد درآمد اختصاصی آنها به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص یابد.

همچنین اصول بندهای الحاقی21 و 22 لایحه بودجه سال 88 به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

نمایندگان، اصل بند الحاقی21 را که در آن به وزارت دادگستری اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومان نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز کند، تصویب کردند.

بر اساس این گزارش اصل بند الحاقی22 نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در این بند الحاقی آمده است: به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده مــــی شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کند، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه 88 خارج شد

موضوع هدفمند کردن یارانه ها با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه سال آینده کل کشور خارج شد .

در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، پس از بحث و بررسی نمایندگان موافق و مخالف درباره بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال 88 کل کشور ، پیشنهاد حذف این بند با 132 رای موافق در مقابل 102 رای مخالف رای آورد و به این ترتیب موضوع هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه سال آینده کل کشور خارج شد.

آنچه در حذف هدفمند کردن یارانه ها در مجلس گذشت

پس از آنکه نوبت ب بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال آینده کل کشور درباره هدفمند کردن یارانه ها رسید.مجلس شورای اسلامی خود را در مقابل بحث های جدی می دید.

در همان ابتدای طرح این بند اعلام شد 63 نفر به عنوان مخالف درخواست سخنرانی کردند پس از آن پیشنهاد شد به علت حساسیت این بند تعداد موافقان و مخالفان به دو برابر یعنی 2 نفر افزایش یابد که این پیشنهاد با 155 رای موافق رای آورد.

دومین نماینده که به عنوان موافق حذف بند الحاقی 31 سخنرانی کرد کاتوزیان بود این نماینده مجلس در سخنان خود تاکید کرد ابتدا باید بحث هدفمند کردن یارانه ها ؟؟ ویژه تمام می شد و در مجلس به تصویب می رسید و آنگاه در لایحه بودجه وارد می شد.

اما با این ترتیبی که کمیسیون تلفیق عمل کرده است تنها بخشی از موضوع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه آمده که به نظر می رسد ناپخته بوده و احتمال آثار سوء افزایش می دهد .

وی در ادامه به شوک نفتی و احتمال بروز رکود تورمی ناشی ازَآن در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای این بند رکود و تورم در سال آینده تشدید خواهد شد.

کاتوزیان پیش بینی مجامع اقتصادی بین المللی درباره آثار تورمی هدفمند کردن یارانه را دست کم 46 درصد به علاوه تورم موجود دانست و این میزان توروم را برای جامعه غیرقابل تحمل خواند.

احمد توکلی دیگر نماینده موافق حذف این بند از لایحه بودجه بودضمن قدردانی از دولت برای زنده کردن یک بحث معوق در اقتصاد ایران و با تاکید بر ضرورت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها گفت: اقتصاد ایران هم اکنون در معرض رکود تورمی است و اقتصاد ایران تحت فشار است و قیمت نفت چشم انداز خوبی ندارد لذا از نظر زمانی در شرایط مناسبی برای اجرای این لایحه نیستند ضمن اینکه ؟ اجرای هدفمند کردن یارانه ها آنچنان ملایم باشد تا سلایق تولید و مصرف کنندگان فرصت تغییر داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با فرض کسب 34 هزار میلیارد تومان مطابق ؟؟؟ از محل هدفمند کردن یارانه ها به هر نفر در بهترین حالت 26 هزار تومان در ماه ؟؟ می گرفت اما با کاهش این میزان اکنون دویست و ده هزار میلیارد تومان را می تواند صرف باز توزیع کند که این رقم در بهترین حالت 13 هزار تومان درباره عاید هرنفر می کند که این میزان به هیچ وجه پاسخگوی ؟؟ کفاف پرداخت ؟؟ برق افراد هم نمی کند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخلاف با حذف بند هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: اگر این بند از لایحه بودجه حذف شود دولت با 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می شود و جرات این میزان از حساب ذخیره ارزی و یا بانک مرکزی غیرممکن است .

وی افزود: نظر کارشناسانی که در کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه هدفمند کردن یارانه ها آن است که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح است.

مصباحی مقدم تاکید کرد در کمیسیون ویژه آثار اجرای این طرح ؟؟ تورم ، بیکاریَ، رشد اقتصادی و متغیرهای اجتماعی بررسی شده است و علاوه بر در نظر گرفتن سیاستهای ترجیحی برای بخشهای مولد اقتصاد که حکم حمایت از این بخشها را دارد میزان تورم هم با کاهش سقف درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها به بیست هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

کواکبیان به عنوان دیگر موافق حذف بند 31 در لایحه  بودجه سال آینده کل کشور گفت: هنگامیکه این بخش از لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شد با رای بسیار شکننده ای به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: ابتدا باید کار کارشناسی درباره لایحه هدفمند شدن یارانه ها به طور جدا از بودجه انجام می شد و پس از آن آثار هدفمند کردن در لایحه بودجه سال آینده دیده می شد.

قوامی به عنوان مخالف حذف بند الحاقی 31 از لایحه بودجه سال 88 گفت: در مورد هدفمند شدن یارانه ها کار کارشناسی بسیار زیادی در دولت و مجلس شسده است و پیشنهاد کمیسیون ویژه که در کمیسیون تلفیق نیز تصویب شد نشان دهنده قوت کار کارشناسی بر روی این لایحه است.

وی افزود‌: در نظر گرفتن 5/11 هزار میلیارد تومان برای باز توزیع میان قشرهای کم درآمد یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه است که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت یارانه ها در نظر گرفته شده است.پس از بحث نمایندگان مخالف و موافق پیشنهاد حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال آینده کل کشور رئیس مجلس از نماینده دولت خواست تا نظر خود را ارائه کند.

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس ضمن تشکر فراوان دولت از وقتی که مجلس برای بررسی لایحه هدفمند شدن یارانه ها اختصاص داده است ، گفت: دولت با حذف این بند در لایحه بودجه کاملا مخالف است.

وی ادامه داد کمیسیون ویژه رسیدگی کمیته به لایحه هدفمند کردن یارانه ها وکمیسیون تلفیق در نهایت کار کارشناسی این بخش از لایحه بودجه را تصویب کردند و نامه رئیس جمهور نیز با این هدف تقدیم مجلس شد که عزم راسخ دولت را برای هدفمند کردن یارانه ها و نه حذف آن اعلام کند.

وزیر اقتصاد تصویب این بند را تقویت و حمایت از قشرهای کم درآمد دانست و افزود: امروز دستاورد بزرگی در اختیار داریم که می تواند راهگشای آینده ما باشد.

آخرین سخنرانی مخالف حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال 88 مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس بود، وی در سخنانش با بیان اینکه دولت پس از سالها به این مشکل اساسی اقتصاد کشور توجه کرده است گفت: حذف این بند از لایحه بودجه مصرف بالای انرژی و تخصیص غیر بهینه یارانه حاملهای انرژی را ؟؟ می کند.

وی در پایان گفت : حذف این بند به معنای تداوم اتلاف منابع انرژی کشور و منابع مالی دولت است.

در نهایت پیشنهاد حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال 88 به رای گذاشته شد که با 132 رای موافق در تقابل 102 رای مخالف به تصویب رسید.

 

منبع

صفحات جانبی

نظرسنجی

  چقدر مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گرفته است؟آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :